วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2552

การทักทาย - คำออกเสียง

 • สวัสดี - (หนีห่าว) 23
 • คุณสบายดีไหม - (หนีห่าวม๊า) 231
 • ขอบคุณ - (เซื่ยเซื่ย)44
 • ลาก่อน - (จ้ายเจี้ยน)
 • คุณชื่ออะไร -(หนี๋เจี๊ยวเสิ่นม้อหมิงจื่อ)313423
 • คุณนามสกุลอะไร - (หนี๋กุ้ยซิ่งเสิ่นม้อ)
 • ดี - (ห่าว)3
 • ไม่ดี - (ปู้ห่าว)43
 • คุณพูดภาษาจีนได้ไหม -()
 • ฉันพูดภาษาจีนไม่ได้ -()
 • คุณเข้าใจไหม -(หนีต่งม๊า)
 • ฉันไม่เข้าใจ -(หว่อปู้ต่ง)
 • เขาพูดอะไร -(ถ๊าสั๊วเสิ่นม้อ)
 • ฟังไม่เข้าใจ -(หว๋อทิ๊งปู้ต่ง)
 • กรุณาพูดช้า ๆ หน่อย -(ฉิ่งหนินซัวม่านอี่เตี่ยน)
 • นี่เรียกว่าอะไร -(เจ้อเก้อเจี้ยวเสินเมอ)
 • ไม่เป็นไร -(เหมยกวานซี่)
 • ขอโทษ -(ตุ้ยปู้ฉี่)

ซื้อของ - คำออกเสียง

 • เท่าไหร่ -(ตัวเซ่า)
 • อันนี่ราคาเท่าไหร่ -(เจ้อเก้อตัวเฉ่าเฉียน)
 • ขอบคุณ - (เซี่ยเซี่ย)
 • แพงมาก -(ไทกุ้ย )
 • นิดหน่อย -(อี้เตี่ยน)
 • มากเกินไป -(เหิ่นตัว)
 • น้อยมาก -(หิ่น)

คำสรรพนาม - คำออกเสียง

 • ใคร -(เส)
 • ฉัน / ของฉัน -(หว่อ / หว่อเตอ)
 • คุณ / ของคุณ -(หนี่ / หนี่เตอ)
 • เขา / ของเขา -(ทา / ทาเตอ)
 • พวกเรา / ของพวกเรา -(หว่อเหมิน / หว่อเหมินเตอ)
 • พวกคุณ / ของพวกคุณ -(หนี่เหมิน / หนี่เหมินเตอ)
 • พวกเขา / ของพวกเขา -(ทาเหมิน / ทาเหมินเตอ)
 • อยู่ที่ไหน
 • อะไร
 • ทําไหม
 • เพราะอะไร
 • อันไหน
 • เก้อเก่อ พี่ชาย
 • เม่ย เหม่ย น้องสาว
 • คุณยาย ผอพอ
 • คุณย่า หน่ายนาย
 • คุณน้า ผู้หญิง อาอี
 • คุณน้า ผู้ชาย ชูชู

วัน เวลา เดือน - คำออกเสียง

 • เมื่อไร -(เสิ๋นม้อสือโห้)
 • กี่โมง -(จี่เตี่ยน)
 • เช้า -(เจ่าซ่าง)
 • ชั่วโมง -( )
 • วัน -()
 • สัปดาห์ -()
 • เดือน -()
 • ก่อนเที่ยง -(ซ่างอู่)
 • เที่ยงตรง -(จงอู่)
 • บ่าย -()
 • กลางคืน -()
 • วันนี้ -()
 • พรุ่งนี้ -()
 • เมื่อวาน -()
 • สุดสัปดาห์ -()
 • สัปดาห์นี้ -()
 • สัปดาห์ที่แล้ว -()
 • สัปดาห์หน้า -()

 • วันจันทร์ -()
 • วันอังคาร -()
 • วันพุธ -()
 • วันพฤหัส -()
 • วันศุกร์ -()
 • วันเสาร์ -()
 • วันอาทิตย์ -()

 • มกราคม -()
 • กุมภาพันธ์ -()
 • มีนาคม -()
 • เมษายน -()
 • พฤษภาคม -()
 • มิถุนายน -()
 • กรกฎาคม -()
 • สิงหาคม -()
 • กันยายน -()
 • ตุลาคม - (สือยั่)
 • พฤศจิกายน - (สืออียั่ว)
 • ธันวาคม - (สืออียั่ว)

นั่งแท็กซี่

 • ฉันต้องการไป... -(หว่อเย้าชี่...)
 • เลี้ยวซ้าย -(จวนโจ๋) 23
 • เลี้ยวขวา -(จ๋วนยู่) 34
 • ตรงไป -(จือจือ) 22
 • ชิดขวา -(เข้ายู้) 44
 • ชิดซ้าย -(เข้าจั๋ว) 44
 • จอดตรงนี้ -(ทิงเจ้อหลี๋) = 243
 • ราคาเท่าไร -(ตั๊วเฉ่าเฉียน)
 • ไม่ต้องเกรงใจ -(ปู้เคอฉี่) 414